Projekt “Clean Danube”

Mirovna grupa mladih Dunav partner je na projektu "Clean Danube", pa su polaznici subotnje škole njemačkog jezika zajedno sa nositeljem...

Njemački kutak u Vukovaru

Projekt Njemački kutak u Vukovaru financiran je sredstvima Veleposlanstva SR Njemačke u Zagrebu. Cilj projekta je privući mlade u ak...

Njemački korijeni u Vukovaru

U subotu 04.12.2021. je održan foto maraton u sklopu ovogodišnjeg Mjeseca njemačke kulture, u organizaciji Njemač...