Projekti

Njemački kutak u Vukovaru

Projekt Njemački kutak u Vukovaru financiran je sredstvima Veleposlanstva SR Njemačke u Zagrebu.

Cilj projekta je privući mlade u aktivnosti naše udruge,
usmjerena na širenje njemačkog jezika i kulture.
Provedba ovog projekta dugoročno će pomoći našoj udruzi,
nastaviti razvijati i provoditi ciljeve ovog projekta i u narednom razdoblju.